the Unified Code for Units of measure (UCUM) je kódový systém určený k zahrnutí všech měrných jednotek, které se současně používají v mezinárodní vědě, strojírenství a podnikání. Účelem je usnadnit jednoznačnou elektronickou komunikaci veličin spolu s jejich jednotkami. Důraz je kladen na elektronickou komunikaci, na rozdíl od komunikace mezi lidmi. Typickou aplikací jednotného kódu pro měrné jednotky jsou protokoly elektronické výměny dat (EDI), ale nic nebrání jeho použití v jiných typech strojové komunikace.
UCUM je založen na normách ISO 80000: 2009 množství a jednotky, které specifikují použití mezinárodních jednotek System (si) v publikacích. Řada norem ISO 80000 je vyvíjena technickým výborem 12, Mezinárodní organizací pro normalizaci (ISO/TC12) množství a jednotky ve spolupráci s technickým výborem 25, mezinárodním elektrotechnickým Výborem (IEC / TC 25).
Toto je SKOS verze původního UCUM, které lze nalézt zde: http://unitsofmeasure.org/trac
informace o licenci: tento produkt obsahuje všechny nebo část tabulky UCUM, kódy UCUM a definice UCUM nebo je z ní odvozen, podléhá licenci od Regenstrief Institute, Inc. a organizace UCUM. Vaše použití tabulky UCUM, kódů UCUM a definic UCUM podléhá také této licenci, jejíž kopie je k dispozici na http://unitsofmeasure.org. Aktuální kompletní tabulka UCUM, SPECIFIKACE UCUM jsou k dispozici ke stažení na http://unitsofmeasure.org. Tabulka UCUM a kódy UCUM jsou chráněny autorskými právy © 1995-2009, Regenstrief Institute, Inc. a organizace Unified Codes for Units of measures (UCUM). Všechna práva vyhrazena.
TABULKA UCUM (VE VŠECH FORMÁTECH), DEFINICE UCUM A SPECIFIKACE JSOU UVEDENY “ JAK JE.“JAKÉKOLI VÝSLOVNÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY JSOU ODMÍTNUTY, VČETNĚ, ALE BEZ OMEZENÍ, PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK OBCHODOVATELNOSTI A VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.