UIPageControl.Vzhledzachovaná (Typ []) metoda

vrací silně zadaný vzhled uiappeach pro instance této třídy, když je pohled hostován v zadané hierarchii.

public static UIKit.UIPageControl.UIPageControlAppearance AppearanceWhenContainedIn (params Type containers);
static member AppearanceWhenContainedIn : Type -> UIKit.UIPageControl.UIPageControlAppearance

parametry

kontejnery Typ

seznam typů, které vývojáři chtějí mít jako kontejnery použít tento konkrétní vzhled

vrací

UIPageControl.Uipagecontrolappearance

objekt proxy vzhledu, který mohou vývojáři použít k nastavení vlastností, když je daná hierarchie kontejneru aktivní

poznámky

vrácený objekt představuje proxy serveru uiappearance, kde vývojáři mohou nastavit vlastnosti vzhledu pro instance UIPageControl, pokud jsou tyto instance obsaženy v hierarchii určené parametrem containers.

pokud vývojáři chtějí kontrolovat vzhled podtříd UIPageControl, měli by použít metodu GetAppearance<T>(Uitraitcollection, Type).

následující příklad ukazuje, jak funguje metoda AppearanceWhenContainedIn

var mySliders = UISlider.AppearanceWhenContainedIn (typeof (UINavigationBar), typeof (UIPopoverController));mySliders.TintColor = UIColor.Red;

další informace naleznete v dokumentaci ke třídě UIAppearance.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.