den samlede kode for måleenheder (UCUM) er et kodesystem beregnet til at omfatte alle måleenheder, der samtidig bruges i international videnskab, teknik og forretning. Formålet er at lette entydig elektronisk kommunikation af mængder sammen med deres enheder. Fokus er på elektronisk kommunikation i modsætning til kommunikation mellem mennesker. En typisk anvendelse af Unified Code for måleenheder er EDI-protokoller (electronic data interchange), men der er intet, der forhindrer det i at blive brugt i andre typer maskinkommunikation.
UCUM er baseret på ISO 80000: 2009 standarder for mængder og enheder, der specificerer brugen af System International (SI) enheder i publikationer. ISO 80000 standarder serien er udviklet af Technical Committee 12, International organisation for standardisering (ISO/TC12) mængder og enheder i samarbejde med Technical Committee 25, International Electrotechnical Committee (IEC/TC 25).
dette er en SKOS-version af den originale UCUM, som kan findes her: http://unitsofmeasure.org/trac
licensoplysninger: dette produkt inkluderer hele eller en del af UCUM-tabellen, UCUM-koder og UCUM-definitioner eller er afledt af det, underlagt en licens fra Regenstrief Institute, Inc. og UCUM-organisationen. Din brug af UCUM-tabellen, UCUM-koder, UCUM-definitioner er også underlagt denne licens, hvoraf en kopi er tilgængelig på http://unitsofmeasure.org. Den aktuelle komplette UCUM tabel, UCUM specifikation kan hentes på http://unitsofmeasure.org. UCUM-tabellen og UCUM-koderne er ophavsret til kr. 1995-2009, Regenstrief Institute, Inc. og Unified Codes for Units of Measures (UCUM) organisation. Alle rettigheder forbeholdes.
UCUM-TABELLEN (I ALLE FORMATER), UCUM-DEFINITIONER OG SPECIFIKATION LEVERES “SOM DET ER.”ENHVER UDTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅET GARANTI FRASKRIVES, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, DE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER FOR SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.