UIPageControl.Udseende, når den er indeholdt i (Type[]) metode

returnerer en stærkt indtastet UIAppearance for forekomster af denne klasse, når visningen er hostet i det angivne hierarki.

public static UIKit.UIPageControl.UIPageControlAppearance AppearanceWhenContainedIn (params Type containers);
static member AppearanceWhenContainedIn : Type -> UIKit.UIPageControl.UIPageControlAppearance

parametre

containertype

liste over typer, som udviklere vil have som containere til at anvende dette særlige udseende

retur

UIPageControl.Uipagecontrolappearance

objektet udseende fuldmagt, som udviklere kan bruge til at indstille egenskaber, når det givne containerhierarki er aktivt

bemærkninger

det returnerede objekt repræsenterer uiappearance fuldmagt, hvor udviklere kan indstille udseende egenskaber for forekomster af UIPageControl, når disse forekomster er indeholdt i hierarkiet angivet af parameteren containers.

hvis udviklere ønsker at kontrollere udseendet af underklasser af UIPageControl, skal de bruge GetAppearance<T > (uitraitcollection, Type) metode.

følgende eksempel viser, hvordan Udseendetnårindeholdt metode fungerer

var mySliders = UISlider.AppearanceWhenContainedIn (typeof (UINavigationBar), typeof (UIPopoverController));mySliders.TintColor = UIColor.Red;

For mere information, se dokumentationen til UIAppearance-klassen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.