4 erilaista huolimattomuutta

määritelmän mukaan huolimattomuudella tarkoitetaan sitä, että henkilö ei ole noudattanut kaikkia velvollisuuksiaan koskevia käyttäytymisnormeja. Jos henkilö ei täytä näitä vaatimuksia, toimii huolimattomasti, ja vahingoittaa oikeuksia tai aiheuttaa fyysistä, taloudellista tai psyykkistä haittaa toiselle henkilölle prosessissa, laki edellyttää yksilön syyllisen korvata vahingon kärsineelle osapuolelle. On ratkaisevan tärkeää erottaa tahallaan aiheutetut tahalliset vahingonteot tahattomasta mutta huolimattomasta käytöksestä aiheutuneesta huolimattomuudesta. Jotta voidaan osoittaa huolimattomuutta vahingonkorvausoikeuden, tuomioistuimen on osoitettava, että siinä on 5 keskeistä tekijää. Huolimattomuuden 5 elementtiä ovat:

  • oliko asianomistajalla velvollisuus asianomistajaa kohtaan?
  • rikottiinko kyseistä velvollisuutta?
  • oliko rikkomus myös oikeusturvan syy?
  • mikä oli proksimaalinen syy? (voitiinko aiheutunut vahinko ennakoida)
  • mikä oli aiheutuneen vahingon laajuus?

jotta tuottamuksellisuuden osoittaminen olisi perusteltua, kaikkien viiden seikan on täytyttävä.

tässä yksinkertainen esimerkki meille kaikille tutusta huolimattomuudesta. Jokaisen ajokortin omaavan on ajettava kohtuullista ylinopeutta. Jokaisen kuljettajan on myös otettava huomioon mahdolliset turvallisuusriskit ja sovitettava nopeutensa sen mukaan. Näitä turvallisuusriskejä ovat sääolosuhteet, tiheä liikenne, tien huono kunto ja estynyt näkyvyys. Suurimmalla sallitulla nopeudella ajaminen edellä mainituista vaaratekijöistä huolimatta voi aiheuttaa vakavaa vaaraa yleiselle turvallisuudelle ja sitä voidaan lain silmissä pitää virkavelvollisuuden rikkomisena.

ammattilaisten, kuten lääkäreiden, sairaanhoitajien, poliisien ja muiden ensivastetyöntekijöiden, odotetaan myös noudattavan tiettyä standardia ja toimivan sen mukaisesti. Jos he eivät tee niin, he voivat joutua vastuuseen hoitovirheestä, joka on eräänlaista huolimattomuutta. Huolimaton teko aiheuttaa vahinkoa toiselle ihmiselle voi tapahtua monissa eri tilanteissa. Jotta voisimme paremmin havaita laiminlyönnit, meidän on mentävä syvällisemmin ja tutkittava laissa tunnustettuja erilaisia laiminlyöntejä. Näitä ovat:

suhteellisessa huolimattomuudessa asianomistaja (eli vastaajan haastanut asianomistaja) on osittain vastuussa itselleen aiheutetusta vahingosta. Osallistumisprosentista riippuen asianomistaja saattaa tai ei saa korvausta tehdystä vahingosta. On myös syytä mainita, että tämä riippuu paikasta, jossa huolimattomuus on tehty. Joitakin tiloja pidetään puhtaina vertailevina vikatiloina, eli asianomistaja voi saada korvauksen, vaikka heidän osallisuutensa onnettomuuteen olisi yli 50 prosenttia. Toisissa valtioissa käytetään erilaista, muunneltua tulkintaa suhteellisesta huolimattomuudesta ja edellytetään, että kantajan vastuu on alle 50 prosenttia, jotta hän voi saada korvauksia.

  • huolimattomuus

jos suhteellinen huolimattomuus mahdollistaa korvausten maksamisen, vaikka kantaja olisi osittain vastuussa vammoistaan,ei tuottamuksellinen huolimattomuus. Jos asianomistaja on myötävaikuttanut laiminlyöntiin, hän ei ole oikeutettu korvaukseen, vaikka hänen osuutensa olisi ollut 1 prosentti.

  • välillinen vastuu

vahingonkorvausvastuu on ainutlaatuinen huolimattomuuden laji, joka johtuu siitä, että henkilö tai yritys voidaan saattaa vastuuseen huolimattomuuden perusteella, vaikka ne eivät ole suoraan vastuussa. Näissä tapauksissa vastaaja on vastuussa toisen henkilön (eli työntekijän tai alaikäisen lapsen) toiminnasta ja on siten vastuussa tuottamuksellisesta teosta. Toinen esimerkki vahingonkorvausvastuusta on, kun koiranomistaja joutuu vastuuseen lemmikkinsä aiheuttamista vahingoista.

  • törkeä huolimattomuus

törkeä huolimattomuus on vakavin huolimattomuuden laji ja siihen liittyy niin holtitonta käytöstä, ettei kukaan järkevä ihminen koskaan syyllistyisi siihen. Henkilövahinkooikeudenkäynnit, joihin liittyy törkeä huolimattomuus, ovat yleisimpiä tapauksissa, joissa on tapahtunut vakavaa väkivaltaista toimintaa tai hoitovirheissä tapauksissa, joissa vastaaja on toiminut ilman konsertoimatta potilaan ja hänen hyvinvointinsa hyväksi.

olitpa kantaja tai vastaaja, kokeneen asianajajan lainopillisen avun hakeminen voi merkittävästi lisätä mahdollisuutta saada sovinto eduksesi. Whisler-lakifirmassa hoidamme henkilövahinkoja ja vakuutuskorvauksia, – joten kun olemme rinnallasi, voit olla varma, että saat täyden korvauksen.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.