sopimus Nez Percesin kanssa, 1855

Sopimusartiklat ja yleissopimus tehty ja tehty sopimuksen kentällä, Camp Stevensissä, Walla-Wallassa

laaksossa tänä yhdentenätoista päivänä kesäkuuta, vuonna tuhatyhdeksänsataaviisikymmentäviisi Isaac I: n toimesta ja sen välillä. Stevens, Washingtonin alueen intiaaniasioiden kuvernööri ja tarkastaja ja Joel Palmer, Yhdysvaltain Oregonin territorion intiaaniasioiden tarkastaja, sekä allekirjoittaneet intiaaniheimon Nez Perce-heimon päälliköt, päämiehet ja edustajat, jotka miehittävät osittain Oregonissa ja osittain Washingtonin territorioissa Kaskadivuorten ja Bitter Root-vuorten välissä sijaitsevia maita mainitun heimon puolesta ja toimivat tämän heimon puolesta, ja heillä on siihen asianmukainen valtuutus, koska on selvää, että ylitarkastaja Isaac I. Stevens ottaa hoitaakseen vain ne, jotka kuuluvat edellä mainittuun intiaaniheimoon, jotka asuvat Washingtonin alueella, ja ylitarkastaja Palmerin, jotka asuvat yksinomaan Oregonin territoriossa.

1 artikla.

mainittu intiaaniheimo luovuttaa täten, luovuttaa ja luovuttaa Yhdysvalloille kaiken oikeutensa, arvonimensä ja etunsa maahan, jonka he ovat miehittäneet tai vaatineet itselleen, rajoittuen ja kuvaten sitä seuraavasti: alkaen wo-na-ne-Shen tai palousejoen eteläisen sivujoen alkulähteeltä; sieltä alas tuo joki palousen pääuomaan.; sieltä etelään Snake-joelle Tucanonjoen suulle; sieltä ylös Tucanonia sen lähteelle Sinivuorille; sieltä etelään Sinivuorten harjannetta pitkin; sieltä Grand Ronde-joelle Grand ronden ja Woll-low-how-joen suun puoliväliin; sieltä Woll-low-how-ja Powder-joen vesien välistä jakoa pitkin; sieltä Snake-joen ylitykseen Powder-joen suulle; sieltä Salmon-joelle,50 Mailia paikan yläpuolella tunnetaan ” lohijoen ylitys;”sieltä suoraan pohjoiseen Karvajuurivuorten huipulle, sieltä Karvajuurivuorten harjannetta pitkin alkupaikkaan.

vuoden 1855 sopimuksessa perustettiin 7,5 miljoonan eekkerin reservaatti, mutta ennen kuin sopimusta oli edes ratifioitu, kultalöytöjen ajamat joukkomurrot eri puolilla aluetta johtivat nousukaupunkeihin ja väkivaltaisuuksiin Nez Percien ja valkoisten välillä. Nez Perce vetosi kongressiin Sopimuksen ehtojen kunnioittamiseksi, ja vastauksena liittohallitus pienensi vuoden 1855 reservaatin kokoa 90 prosentilla. Valkoiset siirtolaiset vaativat hallitusta siirtämään tarvittaessa väkisin kaikki uuden reservaatin rajojen ulkopuolella asuvat Nez percet uuteen reservaattiin. Päällikkö Joseph joukkoineen wallowan laaksossa kieltäytyi, mikä joudutti Nez Percen sotaa vuonna 1877. Nykyinen nez Percen reservaatti on 770 000 eekkeriä.

2 artikla.

edellä luovutetuista maista on kuitenkin varattu kyseisen heimon käyttöön ja miehitykseen, ja yleisenä varauksena muille Washingtonin territorion ystävällisille intiaaniheimoille ja intiaanijoukoille, jotka eivät saa ylittää Spokane -, Walla-Walla -, Cayuse-ja Umatilla-heimojen ja Intiaanijoukkojen nykyisiä lukumääriä, maa-alue, joka sisältyy seuraaviin rajoihin: alkaen siitä, missä Moh ha-na-She tai palousejoen eteläinen sivujoki virtaa Kitkerien Juurivuorten kannuksilta; sieltä alas mainittu sivujoki ti-Nat-pan-up-joen suulle; sieltä etelään Snakejoen ylitykseen kymmenen mailia AI-po-wa-Wiin suun alapuolella; sieltä al-po-Wa-Wiin lähteelle Sinivuorilla; sieltä Blue Mountainsin harjannetta pitkin; sieltä Grand Rondejoen ylitykseen Grand Rondejoen ja Woll-low-how-joen suun puolivälissä; sieltä Woll-low-how-ja Powder-jokien vesistön välistä jakoa pitkin; sieltä Snakejoen ylittämiseen 15 mailia AI-po-Wa-Wiin suun alapuolella; sieltä Snakejoen ylittämiseen 15 mailia AI-po-Wa-Wiin suun alapuolella; sieltä Snakejoen ylittämiseen 15 kilometriä AI-po-Wa-Wiin suun alapuolella; sieltä Al-Po-Wa-Wiin suun alapuolella; sieltä pulverijoki; sieltä Lohijokeen ylityspaikan yläpuolella; sieltä Kannuksen luona; Kitkeristä Juurivuorista lähtöpaikkaan.

kaikki traktaatit on erotettava, ja, sikäli kuin on tarpeen, katsastettu ja merkitty yksinomaiseen käyttöön ja hyödyksi mainitun heimon; kuin intiaanireservaatti; eikä kukaan valkoinen mies, lukuun ottamatta niitä, jotka työskentelevät Intian departementissa, saa oleskella mainitussa reservaatissa ilman lupaa heimon ja ylitarkastaja ja asiamies; ja mainittu heimo suostuu muuttamaan ja asettumaan saman yhden vuoden kuluessa ratifioinnin tämän sopimuksen. In the meat time it shall be LEGAL for them to oleskella on any ground not in the actual claim and occupation of citizens of the United States and on any ground claimed or miehitetty, if with the luvalla of the owner or claimant, guaranting, however, the right to all citizens of the United States to enter upon and occupy as settlers any lands not actually invised and cultured by said Indians at this time. eikä sisälly edellä mainittuun varaukseen. Ja edellyttäen, että mitään merkittävää parannusta tähän mennessä tehnyt tahansa Intian, kuten pellot suljettu ja viljelty, ja talot pystytetty mailla täten luovutettu, ja jotka hän voi olla pakko luopua seurauksena tämän sopimuksen, on arvotettu johdolla presidentti Yhdysvaltain, ja maksu tehdään siksi rahaa, tai parannuksia samanarvoisia tehdään mainitun Intian reservaatissa ja yksikään Intialainen ei tarvitse luopua parannuksia edellä mainittu, nyt miehitetty häntä, kunnes niiden arvo rahassa tai parannuksia samanarvoisia shall be furnished under the direction of the President of the United States, and payment made in money, or improvements of a equal value be made for said Indian upon the reservation and no Indian will be required to abandon the improvements afore – said, now occuped by him, until their value in money or improvements of equal value shall be furnished hän kuten sanoin.

3 artikla.

ja edellyttäen, että jos yleisen mukavuuden vuoksi on tarpeen, kyseisen reservaatin läpi voidaan ajaa teitä, ja toisaalta niille on turvattu tieoikeus, joka on vapaa pääsy samalta alueelta lähimmälle yleiselle valtatielle, samoin kuin Yhdysvaltojen kansalaisten oikeus matkustaa kaikilla yleisillä valtaväylillä. Puhtaan veden ja muiden reservaatin läpi virtaavien purojen käyttö on myös turvattu Yhdysvaltain kansalaisille koskenlaskua varten ja yleisinä valtateinä.

yksinoikeus kalastaa kaikissa puroissa, jotka kulkevat mainitun reservaatin läpi tai reunustavat sitä, on edelleen turvattu kyseisille intiaaneille: samoin kuin oikeus kalastaa kaikissa alueen asukkaiden kanssa tavanomaisissa ja tottuneissa paikoissa ja pystyttää tilapäisiä rakennuksia kasvatusta varten sekä oikeus metsästää, kerätä juuria ja marjoja sekä laiduntaa hevosiaan ja karjaansa avoimella ja valloittamattomalla maalla.

4 artikla.

edellä mainitun sopimuksen huomioon ottaen Yhdysvallat sitoutuu maksamaan mainitulle heimolle tämän sopimuksen allekirjoitushetkellä jaettujen tavaroiden ja muonitusten lisäksi kaksisataatuhatta dollaria seuraavalla tavalla eli kuusikymmentä tuhatta dollaria, jotka käytetään Yhdysvaltain presidentin johdolla ensimmäisenä vuonna tämän sopimuksen ratifioinnin jälkeen. Huolehtiessaan heidän siirtämisestään reservaattiin, maatilojen hajottamisesta ja aitaamisesta, talojen rakentamisesta, muonituksesta ja sopivista asuista sekä sellaisista muista esineistä, joita hän saattaa pitää tarpeellisina. ja loput elinkorkoina seuraavasti: viiden ensimmäisen vuoden ajan tämän sopimuksen ratifioinnin jälkeen kymmenentuhatta dollaria joka vuosi syyskuun 11856: sta alkaen; seuraavina viitenä vuotena kahdeksantuhatta dollaria joka vuosi; seuraavina viitenä vuotena kuusituhatta dollaria joka vuosi ja seuraavina viitenä vuotena neljätuhatta dollaria joka vuosi.

kaikki mainitut rahasummat tulee käyttää mainittujen intiaanien käyttöön ja hyödyksi Yhdysvaltain presidentin johdolla, joka voi aika ajoin harkintansa mukaan päättää, mihin hyödyllisiin esineisiin käyttää saman heille. Ja intiaaniasiain ylitarkastaja, tai muu oikea upseeri, ilmoittaa vuosittain presidentille intiaanien toivomukset asiaan liittyen.

5 artikla.

Yhdysvallat suostuu lisäksi perustamaan vuoden kuluessa tämän varauman ratifioinnista sopiviin kohtiin kaksi koulua, jotka pystyttävät tarvittavat rakennukset, pitävät ne korjattavina ja toimittavat niille huonekaluja, kirjoja ja paperitarvikkeita, joista toinen on maatalous-ja teollisuuskoulu, ja jotka sijaitsevat virastossa, ovat vapaita kyseisen heimon lapsille ja palkkaavat yhden opetustarkastajan ja kaksi opettajaa; rakentamaan kaksi Sepän myymälää, joista toiseen liitetään tinapaja ja toiseen asesepän kauppa; yksi puusepänverstas, yksi vaunu ja auranvalmistajan verstas, ja pitää sama korjauksessa ja varustettuna tarvittavilla työkaluilla; palkata yksi maanviljelyn tarkastaja ja kaksi maanviljelijää, kaksi sepäätä, yksi tinaaja, yksi aseseppä, yksi puuseppä, yksi vankkuri ja auranvalmistaja intiaanien elinkeinojen opettamiseksi ja heidän auttamisekseen samassa; pystyttää yksi saha ja yksi flouring-Mylly, pitää sama korjauksessa, ja kalustettu tarvittavat työkalut ja kalusteet, ja palkata kaksi mylläriä; pystyttää sairaala, pitää sama korjaus, ja varustettu tarvittavat lääkkeet ja huonekalut, ja palkata lääkäri; ja pystyttää, pitää korjaus, ja antaa tarvittavat huonekalut rakennukset tarvitaan Majoitus mainittujen työntekijöiden. Edellä mainitut rakennukset ja laitokset on pidettävä kunnossa edellä mainitulla tavalla ja työntekijät on pidettävä palveluksessa kahdenkymmenen vuoden ajan.

ja ottaen huomioon, että heimon päämiehen odotetaan ja häntä tullaan kutsumaan suorittamaan monia julkisia palveluksia, jotka vievät suuren osan ajastaan, Yhdysvallat suostuu edelleen maksamaan Nez Perce-heimolle viisisataa dollaria vuodessa kahdenkymmenen vuoden ajan, tämän sopimuksen ratifioinnin jälkeen, palkkana sellaiselle henkilölle kuin heimo voi valita päämiehekseen. Rakentaa hänelle, sopivassa kohdassa reservaatissa, mukava talo, ja asianmukaisesti kalustettava sama, ja kyntää ja aita hänen käyttöönsä kymmenen eekkeriä maata. Mainittu palkka maksetaan, ja mainittu talo on käytössä, tällainen päällikkö niin kauan kuin hän voi olla valittu tähän asemaan hänen heimonsa, eikä enää.

and all the expenditures and expendising in this fifth article of this treaty shall be defrayed by the United States, and shall not be deduced from the annuities agreed to be paid to said tribes nor shall the cost of transporting the goods for the annuity-payments be a charge upon the annuity, but shall be defrayed by the United States.

6 artikla.

presidentti voi silloin tällöin harkintansa mukaan määrätä koko varauksen tai sopiviksi katsomansa osan eristä ja määrätä saman kyseisen heimon yksilöille tai perheille, jotka ovat halukkaita käyttämään etuoikeuttaan, ja asettuvat samaan pysyvään kotiin samoin ehdoin ja samojen määräysten mukaisesti kuin Omahojen kanssa vuonna 1854 tehdyn sopimuksen kuudennessa artiklassa määrätään, sikäli kuin se on sovellettavissa.

7 artikla.

edellä mainitun heimon elinkorkoja ei saa ottaa yksilöiden velkojen maksuun.

8 artikla.

edellä mainittu heimo tunnustaa olevansa riippuvainen Yhdysvaltain hallituksesta, ja lupaa olla ystävällinen kaikille sen kansalaisille, ja lupaa itse tehdä mitään pakkosiirtoja näiden kansalaisten omaisuuteen; ja jos yksi tai useampi niistä rikkoo tätä lupausta, ja tosiasia on tyydyttävästi todistettu ennen agentti, omaisuus otettu on palautettava, tai jos loukkaantunut tai tuhoutunut, korvaus voidaan tehdä hallituksen ulos elinkorot. Eivätkä he Sodi mitään muuta heimoa vastaan paitsi itsepuolustukseksi, vaan alistavat kaikki heidän ja muiden intiaanien väliset erimielisyydet Yhdysvaltain hallituksen tai sen edustajan päätettäväksi ja noudattavat sitä ja jos joku mainituista intiaaneista tekee mitään karkotuksia muille intiaaneille Washingtonin alueella, sama sääntö on vallitseva kuin tässä artiklassa määrätty kansalaisiin kohdistuvissa pakkosiirroissa. Ja mainittu heimo suostuu olemaan suojelematta tai peittelemättä rikollisia Yhdysvaltain lakeja vastaan, vaan luovuttamaan heidät viranomaisille oikeudenkäyntiä varten.

9 artikla.

Nez Perces haluaa sulkea reservaattinsa ulkopuolelle kiihkeiden alkoholijuomien käytön ja estää kansaansa juomasta samaa; ja sen vuoksi on säädetty, että jokainen kyseiseen heimoon kuuluva intiaani, joka on syyllistynyt viinan tuomiseen reservaattiin tai joka juo alkoholia, voi pidättää itselleen osan elinkorostaan presidentin määräämäksi ajaksi.

10 artikla.

Nez Perce-intiaanit, jotka ovat ilmaisseet neuvostossa toiveen, että William Craig asuisi edelleen heidän luonaan, koska hän on osoittanut yhtenäisesti olevansa heidän ystävänsä, ovat lisäksi yhtä mieltä siitä, että hänen nyt hallussaan olevaa maa-aluetta, joka on kuvattu hänen Washingtonin territorion maavirastolle viime kesäkuun neljäntenä päivänä lähettämässään ilmoituksessa, ei pidetä osana tässä sopimuksessa määrättyä reservaattia, paitsi että siihen sovelletaan yhdessä reservaatin maiden kanssa yhdyntälakia.

11 artikla.

tämä sopimus on sopimuspuolille pakollinen heti, kun Yhdysvaltain presidentti ja Senaatti ovat sen ratifioineet.

todistuksen mukaan Isaac I. Stevens Washingtonin territorion intiaaniasiain kuvernööri ja tarkastaja, Oregonin territorion intiaaniasiain tarkastaja Joel Palmer ja edellä mainitun Nez Perce-intiaaniheimon päälliköt, päämiehet ja valtuutetut, ovat tässä yhteydessä asettaneet kätensä ja sinettinsä tälle paikalle ja sinä päivänä ja vuonna, jona se on kirjoitettu.

 • Isaac I. Stevens, Washingtonin territorion kuvernööri ja ylitarkastaja.
 • Joel Palmer, Intendentti.
 • Aleiya eli lakimies, Nez Percesin päämies,
 • Tippelanecbupooh, hänen x-merkkinsä.
 • Hah-hah-stilpilp, hänen x-merkkinsä.
 • Appushwa-hite eli Peililasi, hänen x-merkkinsä.
 • Cool-cool-shua-nin, hänen X-merkkinsä.
 • Silish, hänen x-merkkinsä.
 • Joosef, hänen X-merkkinsä.
 • Toh-Toh-molewit, hänen X-merkkinsä.
 • Tuky-in-lik-it, hänen x-merkkinsä.
 • punainen susi, hänen X-merkkinsä.
 • Te-reikä-reikä-noki, hänen x-merkkinsä.
 • Timothy, hänen X-merkkinsä.
 • Ish-coh-tim, hänen X-merkkinsä.
 • U-ute-sin-male-cun, hänen x-merkkinsä.
 • Wee-as-cus, hänen x-merkkinsä.
 • Täplikäs Eage, hänen x-merkkinsä.
 • Hah-hah-stoore-tee, hänen x ma rk.
 • Stoop-toop-nin eli leikatut hiukset, hänen x-merkkinsä.
 • Eee maht-sin-puh, hänen x-merkkinsä.
 • Tow-wish-AU-il-pilp, hänen x-merkkinsä.
 • Tah-moh-moh-kin, hänen x rnark.
 • Kay-KAY-messu, hänen x-merkkinsä.
 • puhuu Kotka, hänen x-merkkinsä.
 • Kole-kole-til-ky, hänen x-merkkinsä.
 • Wat-ti-wat-ti-Wah-hi, hänen x-merkkinsä.
 • in-mat-tute-kah-ky, hänen x-merkkinsä.
 • Howh-no-tah-kun, hänen x-merkkinsä.
 • Moh-see-chee, hänen x-merkkinsä.
 • Tow-wish-wane, hänen x-merkkinsä.
 • Yrjö, hänen x-merkkinsä.
 • Wahpt-tah-shoshe, hänen x-merkkinsä.
 • Nicke-el-it-may-ho, hänen x-merkkinsä.
 • Helmikaulakoru, hänen x-merkkinsä.
 • Say-i-ee-ouse, hänen x-merkkinsä.
 • koos-koos-tas-kut, hänen x-merkkinsä.
 • Wis-tasse-cut, hänen x-merkkinsä.
 • Levi, hänen x-merkkinsä.
 • Ky-ky-soo-te-lum, hänen x-merkkinsä.
 • Pee-oo-pe-whi-hi, hänen x-merkkinsä.
 • Ko-ko-whay-nee, hänen x-merkkinsä.
 • Pee-oo-pee-iecteim, hänen X-merkkinsä.
 • Kwin-to-kow, hänen X-merkkinsä.
 • Pee-poome-kah, hänen x-merkkinsä.
 • Pee-wee-au-AP-tah, hänen x-merkkinsä.
 • hah-hah-stlil-at-me, hänen x-merkkinsä.
 • Wee-at-tenat-il-pilp, hänen x-merkkinsä.
 • Wee-yoke-sin-ate, hänen x-merkkinsä.
 • Pee-oo-pee-u-il-pilp, hänen X-merkkinsä.
 • Wee-ah-ki, hänen x-merkkinsä.
 • Wah-tass-tum-mannee, hänen x-merkkinsä.
 • Nekalahtsin, hänen X-merkkinsä.
 • Tu-wesi-ce, hänen x-merkkinsä.
 • Suck-on-tie, hänen x-merkkinsä.
 • Lu-ee sin-kah-koose-sin, hänen x-merkkinsä.
 • Ip-Nat-tam-moose, hänen x-merkkinsä.
 • Hah-tal-ee-kin, hänen x-merkkinsä.
 • Jason, hänen x-merkkinsä.

Signed and sealed in presence of us:

 • James Doty, secretary of treaties, W. T.
 • Wm. McBean,
 • Geo. C. Bomford.
 • VM. C. McKay, secretary of treaties, O. T.
 • C. Chirouse, O. M. T.
 • Mie. Cles. Pandosy,
 • W. H. Tappan, sub-Indian agent,
 • Lawrence Kip,
 • William Craig, interpreter,
 • W. H. Pearson.
 • A. D. Pamburn, tulkki

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.