UIPageControl.AppearanceWhenContainedIn (Type []) Metode

Returnerer en sterkt skrevet UIAppearance for forekomster av denne klassen nar visningen er vert i det angitte hierarkiet.

public static UIKit.UIPageControl.UIPageControlAppearance AppearanceWhenContainedIn (params Type containers);
static member AppearanceWhenContainedIn : Type -> UIKit.UIPageControl.UIPageControlAppearance

Parametere

beholdertype

Liste over typer som utviklere vil ha som beholdere for å bruke dette bestemte utseendet

Returnerer

UIPageControl.UIPageControlAppearance

utseendeproxyobjektet som utviklere kan bruke til å angi egenskaper når det gitte beholderhierarkiet er aktivt

Merknader

det returnerte objektet representerer uiappearance-proxyen der utviklere kan angi utseendeegenskaper for forekomster Av UIPageControl når disse forekomstene finnes i hierarkiet angitt av parameteren containers.

hvis utviklere vil kontrollere utseendet På underklasser Av UIPageControl, bør De bruke GetAppearance < T > (UITraitCollection, Type) – metoden.

følgende eksempel viser Hvordan Metoden AppearanceWhenContainedIn fungerer

var mySliders = UISlider.AppearanceWhenContainedIn (typeof (UINavigationBar), typeof (UIPopoverController));mySliders.TintColor = UIColor.Red;

for mer informasjon, se dokumentasjonen For uiappearance-klassen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.