2020-21 Graduate Catalog

het Environmental Engineering Program biedt twee graduate degrees, Master of Science (M. S.) en Doctor in de filosofie (Ph.D.). De M. S.-graad wordt toegekend in Milieutechniek en kan ofwel op onderzoek gebaseerd zijn, Plan A, of op cursuswerk gebaseerd, Plan B. Plan A studenten streven vaak verder Ph.D. studies of carrières in onderzoek en ontwikkeling in de overheid en particuliere instellingen. De Ph. D. in Environmental Engineering bereidt studenten voor op onderzoek en onderwijs carrières in milieutechniek, met inbegrip van het hoger onderwijs, particuliere stichtingen, en staat, lokale of federale overheidsinstellingen. Zowel M. S. als Ph. D. graden worden aangeboden in drie gebieden van specialisatie: atmosferische processen, hydrogeowetenschappen en water resources management, en contaminant lot en resource recovery.

Eisen Inzake Milieutechniek. De MS en de Ph. D. eisen in Milieutechniek voldoen aan Graduate School eisen. De specifieke vereisten voor cursussen en onderzoek worden hieronder beschreven. De Ph. D. in Milieutechniek heeft geen verwante gebied of vreemde taal vereiste, tenzij een wordt gespecificeerd door de Adviescommissie.

Environmental Engineering M. S. Plan A-Eisen. Een totaal van 30 studiepunten zijn vereist voor het afstuderen, met een minimum van 21 studiepunten van de opleiding in Milieutechniek of aanverwante gebied en een minimum van negen studiepunten van GRAD 5950. Een student kan zich op elk moment tijdens de M. S. inschrijven voor GRAD 5950 credits. diploma en het is hun verantwoordelijkheid om met hun onderzoeksadviseur en in de tweede plaats, met hun onderzoekscommissie, te coördineren over het onderzoeksplan en de vereisten voor afstuderen.

alle MS-studenten moeten de ENVE 5310 en 5320 volgen.

de overige cursussen kunnen in overleg met de adviseur worden gerelateerd aan een van de drie specialisatiegebieden.Een plan A M. S. vereist de indiening van een M. S. proefschrift, in de vorm van een papieren manuscript dat klaar is voor indiening, en een mondelinge verdediging voor het afstuderen. De mondelinge verdediging vervult de rol van het eindexamen voor de M. S. graad. De omvang, inhoud en lengte van het M. S. proefschrift vloeit voort uit de overeenkomst tussen de onderzoeksadviseur en de student. Een adviescommissie van minimaal twee extra faculteitsleden zal ook voorafgaand aan het afstuderen rekening houden met de originaliteit en kwaliteit van het proefschrift. In het algemeen moet het proefschrift de methodologie en resultaten van nieuw, onafhankelijk onderzoek van de student presenteren. Dus plan een M. S. proefschriften kunnen niet uitsluitend literatuurreviews zijn of onderzoek nabootsen dat reeds in de wetenschappelijke literatuur is gepubliceerd. Standaard dient het M. S.-proefschrift de basis te vormen voor het indienen van een journal paper en kan het als zodanig worden gestructureerd.

Environmental Engineering M. S. Plan B-Eisen. Voor master plan B zijn in totaal 30 studiepunten vereist, met een minimum van 27 studiepunten in Milieutechniek of aanverwante vakgebieden. De resterende studiepunten kunnen worden gebruikt voor aanvullende cursussen of voor een onderzoeksproject door middel van ENVE 5020.

Alle M. S. studenten zijn verplicht om ENVE 5310 en 5320 te nemen.

de overige cursussen kunnen in overleg met de adviseur worden gerelateerd aan een van de drie specialisatiegebieden.

het eindexamen voor een masterplan B is een mondeling of schriftelijk examen over drie kernvakken Milieutechniek: ENVE 5310 en twee door de student geselecteerde aanvullende ENVE-cursussen. Het examen vindt plaats in het laatste semester voor het afstuderen en wordt beheerd door de adviescommissie die het studieplan en het verslag over het eindexamen ondertekent.

Environmental Engineering Ph. D. Requirements

als een student wordt toegelaten tot het Ph.D. programma met slechts een B. S. degree, ten minste 30 studiepunten van de cursus zijn vereist. Als de student een M. S. diploma heeft, is de minimumeis 15 studiepunten. Echter, als de M. S. degree is in een ander gebied dan Environmental Engineering, de Environmental Engineering Graduate Admissions committee zal het minimum aantal studiepunten vereist voor de cursus te bepalen.

Alle Ph. D. studenten zijn verplicht om de volgende cursussen te volgen of aan te tonen voordat ze het algemene examen afleggen: ENVE 5210, 5310, 5320 en 5810.

het Raadgevend Comité kan het bovenstaande vervangen door gelijkwaardige cursussen. De resterende studiepunten kunnen worden opgenomen in een van de drie specialisatiegebieden met cursussen die in overleg met de Adviescommissie worden geselecteerd.

het algemeen examen wordt afgelegd nadat de student ten minste 12 studiepunten (met een M. S.) of 18 studiepunten (met een B. S.) heeft behaald. Het programma beheert het examen twee keer per jaar, in januari en in Mei. Een goedgekeurd studieplan moet worden ingediend bij de Graduate School voordat het algemeen examen kan worden genomen. Het Environmental Engineering Program beheert het algemene examen als een mondeling examen om student beheersing van de kern milieutechniek concepten en student vermogen om concepten te integreren over disciplinaire gebieden te testen.

het proefschrift voorstel is een document dat het voorgestelde onderzoek voor het proefschrift schetst en moet worden samengesteld en goedgekeurd voordat het onderzoek goed op gang is. Het is aan te raden om het proefschrift in het volgende semester na het behalen van het algemeen examen ter goedkeuring in te dienen, maar de maximale tijd is één jaar na het algemeen examen.

naast de vereisten voor Graduate School vereist het Environmental Engineering Program dat een Ph.D. student over drie journal papers moet beschikken. Eén gepubliceerd of aanvaard voor publicatie, één herzien en één in de laatste voorbereidingsfase. Het is echter belangrijk dat de drie papers een grotere, samenhangende onderzoeksvraag behandelen, zoals beschreven in het proefschrift en het zijn geen geïsoleerde werkstukken.

de programma ‘ s worden aangeboden door de School Of Engineering.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.