4 verschillende soorten nalatigheid

per definitie is nalatigheid het verzuim van een individu om te handelen volgens gedragsregels die het volledige scala van zijn plicht omvatten. Als het individu niet aan deze normen voldoet, achteloos handelt, en de rechten beschadigt of fysieke, economische of psychologische schade veroorzaakt aan een andere persoon in het proces, vereist de wet dat het individu in gebreke blijft om de benadeelde partij te compenseren. Het is van cruciaal belang om opzettelijk opzettelijke onrechtmatige daad te onderscheiden van nalatigheid veroorzaakt door onbedoeld maar onzorgvuldig gedrag. Om nalatigheid in het recht inzake onrechtmatige daad aan te tonen, moet het Hof de aanwezigheid van vijf belangrijke elementen vaststellen. De 5 elementen van nalatigheid omvatten:

  • was de persoon in kwestie een plicht verschuldigd aan de benadeelde partij?
  • was er sprake van schending van deze plicht?Was de inbreuk ook de oorzaak van de juridische schade?
  • wat was de directe oorzaak? (kon de veroorzaakte schade worden verwacht)
  • wat was de omvang van de veroorzaakte schade?

om een sterk bewijs van nalatigheid te hebben, moet aan alle vijf elementen worden voldaan.

hier is een eenvoudig voorbeeld van nalatigheid die ons allemaal bekend is. Elk individu met een rijbewijs is verplicht om te rijden op een redelijke snelheid. Elke bestuurder moet ook rekening houden met mogelijke veiligheidsrisico ‘ s en zijn snelheid dienovereenkomstig aanpassen. Deze veiligheidsrisico ‘ s omvatten weersomstandigheden, druk verkeer, slechte staat van de weg, en belemmerd zicht. Rijden met de maximaal toegestane snelheid ondanks de aanwezigheid van de eerder genoemde veiligheidsrisico ‘ s kan een ernstig risico voor de openbare veiligheid vormen en kan in de ogen van de wet als een plichtsverzuim worden beschouwd.Van beroepsbeoefenaren zoals artsen, verpleegkundigen, politiefunctionarissen en andere hulpverleners wordt ook verwacht dat zij een bepaalde norm handhaven en dienovereenkomstig handelen. Als ze dat niet doen, kunnen ze aansprakelijk zijn voor wanpraktijken, wat een vorm van nalatigheid is. De onzorgvuldige handeling van het veroorzaken van schade aan een andere persoon kan gebeuren in veel verschillende situaties. Om meer bedreven te zijn in het spotten van nalatigheden, moeten we dieper gaan en de verschillende soorten nalatigheid die door de wet worden erkend verkennen. Deze omvatten:

in het geval van vergelijkende nalatigheid is de eiser (d.w.z. de gelaedeerde die de verweerder aanklaagt) gedeeltelijk verantwoordelijk voor de schade die hem is toegebracht. Afhankelijk van het percentage van de betrokkenheid kan de eiser al dan niet schadeloos worden gesteld. Het is ook vermeldenswaard dat dit afhankelijk is van de locatie waar de daad van nalatigheid werd gedaan. Sommige staten worden beschouwd als zuivere vergelijkende foutstaten, wat betekent dat de eiser kan worden gecompenseerd, zelfs als hun betrokkenheid bij het ongeval meer dan 50% bedraagt. Andere staten hanteren een andere, gewijzigde interpretatie van vergelijkende nalatigheid en eisen dat de verantwoordelijkheid van de eiser minder dan 50% bedraagt om in aanmerking te komen voor schadevergoeding.

  • medeplichtige nalatigheid

wanneer een comparatieve nalatigheid compensatie mogelijk maakt, zelfs als de eiser gedeeltelijk verantwoordelijk was voor zijn of haar verwondingen, is medeschuldige nalatigheid niet mogelijk. In het geval van contributieve nalatigheid komt de eiser niet in aanmerking voor schadevergoeding, zelfs niet als zijn betrokkenheid 1% bedroeg.

  • indirecte aansprakelijkheid

indirecte aansprakelijkheid is een unieke vorm van nalatigheid te wijten aan het feit dat een individu of een bedrijf aansprakelijk kan worden gesteld op basis van nalatigheid, ook al zijn ze niet direct verantwoordelijk. In deze gevallen is de verweerder verantwoordelijk voor de actie van een andere persoon (d.w.z. een werknemer of een minderjarig kind) en is hij derhalve aansprakelijk voor de daad van nalatigheid. Een ander voorbeeld van plaatsvervangende aansprakelijkheid is wanneer een hond eigenaar verantwoordelijk wordt gehouden voor de schade die door hun huisdier.

  • grove nalatigheid

grove nalatigheid is de meest ernstige vorm van nalatigheid en gaat zo roekeloos gedrag dat geen redelijk persoon ooit zou plegen. Persoonlijk letsel rechtszaken waarbij grove nalatigheid zijn het meest gebruikelijk in gevallen waarin er ernstig gewelddadige acties of in medische wanpraktijken gevallen waarin de verweerder gehandeld zonder enig gebrek aan concert voor de patiënt en hun welzijn.

of u nu de eiser of de verweerder bent, het aanvragen van juridische hulp van een ervaren advocaat kan de kans op een schikking in uw voordeel aanzienlijk vergroten. Hier bij het Advocatenkantoor Van Whisler, behandelen we lichamelijk letsel rechtszaken en verzekeringsclaims, dus met ons aan uw zijde, kunt u er zeker van zijn dat u volledige compensatie krijgt.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.