dizygote tweelingzwangerschap met een Complete Hydatidiforme Mol en een coëxisterende levensvatbare foetus

er zijn twee verschillende soorten zwangerschappen die het naast elkaar bestaan van een levende foetus en het verschijnen van een Molaire placenta vertonen. Een van hen is een gedeeltelijke hydatidiform Mol en de andere is een tweelingzwangerschap met een normale foetus die samengaat met een volledige of gedeeltelijke hydatidiform mol. In deze twee afzonderlijke classificaties, zijn de genetische inhoud en zowel maternale als foetale prognoses volledig verschillend. De incidentie van een dizygotische hydatidiforme mol met een levensvatbare foetus is zeer zeldzaam en deze zaak wordt onderscheiden van een gedeeltelijke molaire zwangerschap omdat er twee afzonderlijke concepties; namelijk, een normale placenta gekoppeld aan de foetus en een molaire zwangerschap. In deze zeldzame entiteit, foetussen zijn chrosomally normaal en potentieel levensvatbaar met een verhoogd risico op bloeding en medische complicaties evenals de ontwikkeling van aanhoudende Zwangerschaps trofoblastische tumor.

in de meeste gevallen, wanneer de diagnose werd gesteld in het begin van de zwangerschap, werd beëindiging van de zwangerschap aanbevolen. De maternale complicatie en de noodzaak van zwangerschapsafbreking is een belangrijke kwestie in de klinische behandeling. Sommige studies zoals Fishman et al.(4) rapporteerde de hoge frequentie (71%) van zwangerschapsafbreking vanwege maternale complicaties. Echter, Sebire et al. (2) gemeld dat slechts 4% van de zwangerschappen werd beëindigd als gevolg van maternale complicaties. Hoewel de gegevens van beide studies komen door middel van oncologische rapporten en niet precies door middel van gynaecologische en verloskundige rapporten (5).

In een grote studie van Vaisbuch et al., meldden zij 130 gevallen van tweelingen met chmf (complete hydatidiform Mol en coëxistente foetus) zwangerschap waarvan 41% werd beëindigd vanwege de positieve kans op ernstige maternale complicaties (6).

aan de andere kant lopen vrouwen met hydatidiformale mol een risico op vroegtijdige bevalling (PTD). Sommige eerdere studies meldden een groter risico op PTD bij vrouwen die een tweelingzwangerschap met CHMF hadden (50-60%) in vergelijking met een singleton molaire zwangerschap (15%) (3). Uit de recente studie van Neimann in 2007 is gebleken dat het risico op PTD na een diploïde mol met een levensvatbare foetus vergelijkbaar is met dat na een singleton molaire zwangerschap en electieve vroegtijdige beëindiging van een dergelijke zwangerschap vanwege het risico op PTD alleen niet zou moeten worden aanbevolen (5). Een andere studie in 2009, die de geregistreerde gegevens van patiënten van 1999 tot 2006 evalueerde, toonde het percentage van 50% (7 van de 14 gevallen) van Zwangerschaps-trofoblastische neoplasie (GTN) na CHMF. Zes van deze patiënten werden behandeld met enkelvoudige chemotherapie en slechts één had multi-agens chemotherapie nodig (7).

foetale complicaties zoals spontaan foetaal verlies vóór 24 weken, intra-uteriene sterfte en ernstige PTD vóór 32 weken werden gemeld. De kans op een levende foetus in deze gevallen is geschat tussen 29% en 38% (2, 4) en er zijn nog geen foetale afwijkingen gemeld.

recente literatuur in 2008 beoordeelde 24 studies die 30 gevallen van CHMF meldden die resulteerden in een levend geboren geboorte, gedetailleerd gedocumenteerd (8). Twee van de concepties kwamen voor na ICSI/ET vergelijkbaar met onze studie. Keizersnede werd gemeld als gevolg van foetale of maternale complicaties in 14 van de 30 gevallen (46,7%). Echter, in onze studie keizersnede werd uitgevoerd vanwege de vorige geschiedenis van keizersnede bij deze patiënt.Daarom is behandeling van een molaire zwangerschap met een levende foetus optioneel, hoewel nauwkeurige en grote zorg vereist is om vroege tekenen van maternale of foetale complicaties te vinden en in de aanwezigheid van een stabiele zwangerschap, een normaal karyotype en een normale echografie, is het redelijk om de zwangerschap voort te zetten.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.