de Unified Code for Units of measurement (UCUM) is een codesysteem dat bedoeld is om alle meeteenheden op te nemen die in de internationale wetenschap, techniek en het bedrijfsleven worden gebruikt. Het doel is de ondubbelzinnige elektronische communicatie van hoeveelheden samen met hun eenheden te vergemakkelijken. De focus ligt op elektronische communicatie, in tegenstelling tot communicatie tussen mensen. Een typische toepassing van de uniforme Code voor meeteenheden zijn elektronische Data interchange (EDI) protocollen, maar er is niets dat verhindert dat het wordt gebruikt in andere vormen van machinecommunicatie.
UCUM is gebaseerd op de Normenreeks voor hoeveelheden en eenheden van ISO 80000: 2009 waarin het gebruik van Internationale systeemeenheden (SI) in publicaties wordt gespecificeerd. ISO 80000 normenserie is ontwikkeld door Technical Committee 12, International Organization of Standardization (ISO/TC12) hoeveelheden en eenheden in samenwerking met Technical Committee 25, International Electrotechnical Committee (IEC/TC 25).
Dit is een SKOS-versie van de oorspronkelijke UCUM, die hier te vinden is: http://unitsofmeasure.org/trac
licentie-informatie: Dit product bevat alle of een deel van de UCUM-tabel, UCUM-codes en UCUM-definities of is ervan afgeleid, onder voorbehoud van een licentie van Regenstrief Institute, Inc. en de UCUM organisatie. Uw gebruik van de UCUM-tabel, UCUM-codes, UCUM-definities is ook onderworpen aan deze licentie, waarvan een kopie beschikbaar is op http://unitsofmeasure.org. De huidige volledige UCUM-tabel, UCUM-specificatie, kan worden gedownload op http://unitsofmeasure.org. De UCUM tabel en de ucum codes zijn copyright © 1995-2009, Regenstrief Institute, Inc. en de Unified Codes for Units of Measures (UCUM) organisatie. Alle rechten voorbehouden.
DE UCUM-TABEL( IN ALLE FORMATEN), DE UCUM-DEFINITIES EN DE SPECIFICATIE WORDEN IN DE HUIDIGE STAAT GEGEVEN.”ALLE EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIES WORDEN AFGEWEZEN, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.