UIPageControl.Uiterlijk bij de (Type []) methode

geeft een sterk getypte UIAppearance terug voor instanties van deze klasse wanneer de weergave wordt gehost in de opgegeven hiërarchie.

public static UIKit.UIPageControl.UIPageControlAppearance AppearanceWhenContainedIn (params Type containers);
static member AppearanceWhenContainedIn : Type -> UIKit.UIPageControl.UIPageControlAppearance

Parameters

containers type

lijst van types die ontwikkelaars als containers willen hebben om dit specifieke uiterlijk toe te passen

geeft

UIPageControl terug.UIPageControlAppearance

het proxy-object uiterlijk dat ontwikkelaars kunnen gebruiken om eigenschappen in te stellen wanneer de gegeven containerhiërarchie actief is

opmerkingen

het geretourneerde object vertegenwoordigt de UIAppearance-proxy waarbij ontwikkelaars uiterlijk-eigenschappen kunnen instellen voor instanties van UIPageControl wanneer deze instanties zijn opgenomen in de hiërarchie die is gespecificeerd door de parameter containers.

als ontwikkelaars het uiterlijk van subklassen van UIPageControl willen controleren, moeten ze de GetAppearance<T>(UITraitCollection, Type) methode gebruiken.

het volgende voorbeeld laat zien hoe de Appearancewhencontained in methode werkt

var mySliders = UISlider.AppearanceWhenContainedIn (typeof (UINavigationBar), typeof (UIPopoverController));mySliders.TintColor = UIColor.Red;

zie de documentatie voor de UIAppearance-klasse voor meer informatie.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.