Unified Code for Units of Measure (Ucum) to system kodów mający na celu włączenie wszystkich jednostek miar stosowanych współcześnie w międzynarodowej nauce, inżynierii i biznesie. Celem jest ułatwienie jednoznacznej komunikacji elektronicznej ilości wraz z ich jednostkami. Koncentruje się na komunikacji elektronicznej, w przeciwieństwie do komunikacji między ludźmi. Typowym zastosowaniem Unified Code dla jednostek miar są protokoły elektronicznej wymiany danych (EDI), ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby były one wykorzystywane w innych typach komunikacji maszynowej.
UCUM opiera się na serii norm ISO 80000: 2009 dotyczących ilości i jednostek, które określają zastosowanie jednostek systemu międzynarodowego (SI) w publikacjach. Seria norm ISO 80000 jest opracowywana przez Komitet Techniczny 12, Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO/TC12) ilości i jednostki we współpracy z Komitetem technicznym 25, Międzynarodowym Komitetem elektrotechnicznym (IEC/TC 25).
jest to wersja SKOS oryginalnego UCUM, którą można znaleźć tutaj: http://unitsofmeasure.org/trac
informacje o Licencji: Ten produkt zawiera całość lub część tabeli UCUM, kody UCUM i definicje ucum lub pochodzi z niego, z zastrzeżeniem licencji od Regenstrief Institute, Inc. i organizacji UCUM. Korzystanie z tabeli UCUM, kodów UCUM, definicji UCUM również podlega niniejszej licencji, której kopia jest dostępna pod adresem http://unitsofmeasure.org. Aktualna pełna tabela UCUM, Specyfikacja UCUM są dostępne do pobrania pod adresem http://unitsofmeasure.org. Tabela UCUM i kody UCUM są chronione prawem autorskim © 1995-2009, Regenstrief Institute, Inc. oraz ujednolicone kody Jednostek Miar (UCUM) organizacji. Wszelkie prawa zastrzeżone.
TABELA UCUM (WE WSZYSTKICH FORMATACH), DEFINICJE UCUM I SPECYFIKACJA SĄ DOSTARCZANE „TAK JAK JEST.”WSZELKIE WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE GWARANCJE SĄ WYŁĄCZANE, W TYM MIĘDZY INNYMI DOROZUMIANE GWARANCJE PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.