UIPageControl.Metoda AppearanceWhenContainedIn (Type[])

zwraca silnie wpisany interfejs UIAppearance dla instancji tej klasy, gdy widok jest hostowany w określonej hierarchii.

public static UIKit.UIPageControl.UIPageControlAppearance AppearanceWhenContainedIn (params Type containers);
static member AppearanceWhenContainedIn : Type -> UIKit.UIPageControl.UIPageControlAppearance

parametry

typ kontenera

lista typów, które programiści chcą mieć jako kontenery, aby zastosować ten konkretny wygląd

zwraca

UIPageControl.Uipagecontrolappearance

obiekt proxy wyglądu, którego deweloperzy mogą używać do ustawiania właściwości, gdy dana hierarchia kontenerów jest aktywna

uwagi

zwracany obiekt reprezentuje interfejs Proxy UIAppearance, w którym deweloperzy mogą ustawiać właściwości wyglądu dla instancji UIPageControl, gdy te instancje są zawarte w hierarchii określonej przez parametr containers.

jeśli programiści chcą kontrolować wygląd podklas UIPageControl, powinni użyć metody GetAppearance<T>(Uitraitcollection, Type).

poniższy przykład pokazuje, jak działa metoda AppearanceWhenContainedIn

var mySliders = UISlider.AppearanceWhenContainedIn (typeof (UINavigationBar), typeof (UIPopoverController));mySliders.TintColor = UIColor.Red;

więcej informacji można znaleźć w dokumentacji klasy UIAppearance.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.