codul unificat pentru unitățile de măsură (UCUM) este un sistem de coduri destinat să includă toate unitățile de măsură utilizate în mod contemporan în știința, ingineria și afacerile internaționale. Scopul este de a facilita comunicarea electronică neechivocă a cantităților împreună cu unitățile lor. Accentul este pus pe comunicarea electronică, spre deosebire de comunicarea dintre oameni. O aplicație tipică a Codului unificat pentru unitățile de măsură sunt protocoalele electronice de schimb de date (EDI), dar nu există nimic care să împiedice utilizarea acestuia în alte tipuri de comunicații ale mașinii.
UCUM se bazează pe seria de standarde ISO 80000: 2009 privind cantitățile și unitățile care specifică utilizarea unităților System International (SI) în publicații. Seria de standarde ISO 80000 este dezvoltată de Comitetul Tehnic 12, Organizația Internațională de Standardizare (ISO/TC12) cantități și unități în cooperare cu Comitetul tehnic 25, Comitetul electrotehnic internațional (IEC/TC 25).
aceasta este o versiune SKOS a UCUM originală, care poate fi găsită aici: http://unitsofmeasure.org/trac
informații despre licență: acest produs include toate sau o parte din tabelul UCUM, codurile UCUM și definițiile UCUM sau este derivat din acesta, sub rezerva unei licențe de la Regenstrief Institute, Inc. și Organizația UCUM. Utilizarea tabelului UCUM, a codurilor UCUM, a definițiilor UCUM este, de asemenea, supusă acestei licențe, a cărei copie este disponibilă la http://unitsofmeasure.org. Tabelul UCUM complet curent, CAIETUL DE SARCINI UCUM sunt disponibile pentru descărcare la http://unitsofmeasure.org. Tabelul UCUM și codurile UCUM sunt drepturi de autor 1995-2009, Institutul Regenstrief, Inc. și codurile unificate pentru unitățile de măsuri (UCUM) organizație. Toate drepturile rezervate.
TABELUL UCUM (ÎN TOATE FORMATELE), DEFINIȚIILE UCUM ȘI SPECIFICAȚIILE SUNT FURNIZATE „AȘA CUM ESTE.”ORICE GARANȚII EXPRESE SAU IMPLICITE SUNT RESPINSE, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, GARANȚIILE IMPLICITE DE VANDABILITATE ȘI POTRIVIRE PENTRU UN ANUMIT SCOP.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.