den enhetliga koden för måttenheter (UCUM) är ett kodsystem som är avsett att inkludera alla måttenheter som samtidigt används inom internationell vetenskap, teknik och näringsliv. Syftet är att underlätta entydig elektronisk kommunikation av kvantiteter tillsammans med deras enheter. Fokus ligger på elektronisk kommunikation, i motsats till kommunikation mellan människor. En typisk tillämpning av den enhetliga koden för måttenheter är edi-protokoll (electronic Data interchange), men det finns inget som hindrar det från att användas i andra typer av maskinkommunikation.
UCUM är baserat på ISO 80000: 2009 kvantiteter och enheter standardserier som specificerar användningen av System International (SI) enheter i publikationer. ISO 80000 standarder serien är utvecklad av Technical Committee 12, International Organization of Standardization (ISO/TC12) kvantiteter och enheter i samarbete med Technical Committee 25, International Electrotechnical Committee (IEC/TC 25).
Detta är en SKOS-version av den ursprungliga UCUM, som finns här: http://unitsofmeasure.org/trac
licensinformation: denna produkt innehåller hela eller en del av ucum-tabellen, ucum-koder och ucum-definitioner eller härrör från den, med förbehåll för en licens från Regenstrief Institute, Inc. och Ucum-organisationen. Din användning av ucum-tabellen, ucum-koder, ucum-definitioner är också föremål för denna licens, en kopia av vilken finns tillgänglig på http://unitsofmeasure.org. Den nuvarande kompletta ucum-tabellen, Ucum-specifikationen finns att ladda ner på http://unitsofmeasure.org. Ucum-tabellen och ucum-koderna är upphovsrätts-2995-2009, Regenstrief Institute, Inc. och organisationen Unified Codes for Units of Measures (UCUM). Alla rättigheter förbehållna.
UCUM-TABELLEN (I ALLA FORMAT), UCUM-DEFINITIONER OCH SPECIFIKATION TILLHANDAHÅLLS ”SOM DET ÄR.”ALLA UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER FRISKRIVS, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER FÖR SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.