Institutionell granskningsnämnd

Dr. Erik Tracy, IRB-ordförande
telefon: 910.775.4512
e-post: [email protected]

Institutional Review Board (IRB) krävs enligt federal lag för att granska och godkänna alla forskningsförslag som involverar mänskliga ämnen; det vill säga all forskning som involverar människor inklusive vuxna, barn och spädbarn. Särskilda skydd ges till minderåriga, fångar, gravida kvinnor och missgynnade befolkningar. All forskning som utförs vid UNC Pembroke eller av UNC Pembroke-fakulteten, Personal och/eller studenter på vilken plats som helst (inklusive viss forskning som utförs som en del av klassrumsövningar eller kurskrav) måste genomgå en IRB-granskning och ha en protokollansökan på filen med IRB-Stolen. Snabba granskningar kommer att genomföras löpande och initiala resultat från IRB kan förväntas inom två veckor. Ansökningar om helpension måste lämnas in senast den 15: e månaden och kommer att granskas vid nästa fullständiga månatliga IRB-möte. Protokoll som lämnas in efter den 15: e månaden kommer att övervägas vid följande månads möte. Till exempel kommer ett protokoll som lämnades in den 10 januari att ses över vid februarimötet. Ett protokoll som lämnades in den 20 januari kommer att ses över vid marsmötet. I allmänhet träffas hela IRB den första onsdagen i varje månad klockan 3: 30 om det finns protokoll som kräver en helpensionsgranskning. Dessutom accepterar IRB protokoll under sommaren, men forskare bör förvänta sig en relativt längre tid för de ursprungliga resultaten.

det finns tre nivåer av granskning: Befriad från granskning, skyndsam granskning, fullständig recension. Ordföranden bestämmer vilken granskningsnivå som krävs. Observera att en” påskyndad ” granskning avser risknivån i forskningen, inte om forskaren är under tidsbegränsningar för att slutföra forskningen.

några typiska exempel på mänskliga försökspersoner undersöker IRB-recensionerna

  • Survey forskning för en avhandling eller avhandling.
  • pedagogiska tester (kognitiv, diagnostisk, lämplighet eller prestation)
  • forskning om individuella eller Gruppegenskaper eller beteende (inklusive forskning om perception, kognition, motivation, identitet, språk, kommunikation, kulturella övertygelser och beteende)
  • forskning som använder undersökning, intervju, fokusgrupp, programutvärdering, utvärdering av mänskliga faktorer eller kvalitetssäkringsmetoder
  • insamling av data gjorda av röst -, video -, digitala eller bildinspelningar gjorda för forskningsändamål
  • insamling av patologiska eller diagnostiska prover
  • forsknings – och demonstrationsprojekt utformade för att studera eller utvärdera allmännyttiga program
  • test-och livsmedelskvalitetsutvärderingsstudier

om du planerar att bedriva forskning inom något av dessa områden måste du skicka in IRB-Protokollansökan, som finns under länken formulär och riktlinjer och eventuellt stödmaterial. Vänligen maila dessa formulär till [email protected] och skicka en signerad papperskopia till IRB-Stolen. Tillsammans med protokollet måste forskare också lämna in ett intyg som anger att de har genomfört de nödvändiga CITI-utbildningskurserna. Forskare kan anmäla sig till lämpliga CITI-kurser på www.citiprogram.org. en PowerPoint-bild som beskriver hur man registrerar sig för CITI-programmet och hur man väljer lämpliga kurser finns under ”formulär och riktlinjer.”Länken till CITI-webbplatsen finns under” Relaterade Länkar.”IRB rekommenderar starkt att sökande läser informationen under policyer och förfaranden före inlämnandet av IRB-Protokollansökan.Denna webbplats ger information om IRB-policyer, förfaranden, överklaganden och utbildningsmöjligheter.Om du är osäker på om ditt projekt kräver en IRB, kontakta IRB-Stolen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.