Reddit-ucf-frågor om akademisk prövning

ja, i sommar räknas eftersom det var nästa termin du hade varit inskriven.

Hur ser din termin GPA ut? Om du får en 2,0 termin GPA men din UCF GPA inte har höjts, tror jag att du fortfarande kan fortsätta under akademisk prövning. Jag är inte riktigt säker på hur misslyckande en final påverkar din övergripande betyg i en sommarkurs. Jag menar, jag har misslyckats ett par finaler och kom fortfarande ut ur klassen med en B eller till och med en C en gång.

efter att ha placerats på akademisk prov måste du tjäna minst 2,00 GPA under den efterföljande terminen. Om din termin GPA är över en 2.0 och är tillräckligt hög för att höja din UCF GPA tillbaka till en 2.0 eller högre, placeras du tillbaka i ”god ställning” och tas bort från akademisk prövning. Om din termin GPA är en 2.0 men inte är tillräckligt hög för att höja din UCF GPA tillbaka till en 2.0, Kommer du att placeras på ”fortsatt skyddstillsyn” nästa termin. Denna process måste upprepas (gör en termin 2.0 eller högre) följande termin för att inte diskvalificeras. Så länge din UCF GPA är under en 2.0, fortsätter du att vara på akademisk prov och du måste göra minst 2.0 GPA varje termin tills din UCF GPA äntligen är vid eller över en 2.0. Om du misslyckas med att tjäna minst 2,00 GPA för kursen som försökas under nästa termin kommer du att diskvalificeras från Universitetet.

om du fortfarande är osäker på din status kan du vänta tills slutbetyg har gått igenom och kolla in avsnittet ’betyg’ i myUCF. Där ska det berätta om du har diskvalificerats eller inte. Eller kanske skickar de dig ett mail. Men om du blir diskvalificerad kan du inte komma tillbaka för fall.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.