UIPageControl.Utseende när den är innesluteni (typ []) metod

returnerar ett starkt skrivet UIAppearance för instanser av den här klassen när vyn är värd i den angivna hierarkin.

public static UIKit.UIPageControl.UIPageControlAppearance AppearanceWhenContainedIn (params Type containers);
static member AppearanceWhenContainedIn : Type -> UIKit.UIPageControl.UIPageControlAppearance

parametrar

Behållare Typ

lista över typer som utvecklare vill ha som behållare för att tillämpa detta utseende

returnerar

UIPageControl.Uipagecontrolappearance

proxyobjektet utseende som utvecklare kan använda för att ställa in egenskaper när den givna containerhierarkin är aktiv

anmärkningar

det returnerade objektet representerar proxyn UIAppearance där utvecklare kan ställa in utseendeegenskaper för instanser av UIPageControl när dessa instanser finns i hierarkin som anges av parametern containers.

om utvecklare vill kontrollera utseendet på underklasser av UIPageControl, bör de använda metoden GetAppearance<T> (UITraitCollection, Type).

följande exempel visar hur metoden AppearanceWhenContainedIn fungerar

var mySliders = UISlider.AppearanceWhenContainedIn (typeof (UINavigationBar), typeof (UIPopoverController));mySliders.TintColor = UIColor.Red;

för mer information, se dokumentationen för uiappearance-klassen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.